"OKRĄGŁY STÓŁ - REFLEKSJE PO 30 LATACH"

która odbędzie się 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00
w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku,
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 (obok Politechniki Gdańskiej)

Prof. Rajmund Rybiński nie żyje!

Fałszywa historia wyklętych

Od kilkunastu lat obchodzimy z wielkim zadęciem narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych.

Chodzi tu o żołnierzy tzw. drugiej konspiracji z różnych organizacji konspiracyjnych,działających po drugiej wojnie światowej i przeciwstawiających się zbrojnie ówczesnej władzy komunistycznej.

Grudzień 2018.

Gdy rodzina wokół siądzie, Już nie ważne są pieniądze, Bo najlepszy prezent w świecie, To gdy bliscy są w komplecie.
Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności życzymy Świąt białych i choinek pachnących, gwiazd błyszczących i skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze i pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek. Pysznej kolacji a w sylwestra zabawy do rana wśród wybuchów szampana.

Niech Nowy 2019 Rok przyniesiewspaniałych wrażeń i spełnienia wszelkich marzeń, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia

 

Krajowy Sekretariat Wykonawczy                                      Zarzad Krajowy

Zbigniew Sowa                                                                                    prof. Pawel Bozyk

Sekretarz Generalny                                                                           Przewodniczaczy                                                                     

NAJNOWSZE

Zaprasza

Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka

Obchody 74. rocznicy zbombardowania Warszawskiego Sztabu Armii Ludowej na ul. Freta 16 oraz na Powązkach Wojskowych

Warszawa, 26 sierpnia 2018 roku

Społecznego Komitetu Lewicy Obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości

Warszawa, 14 czerwiec 2018 r.

WIWAT NAM GÓRNICZY STAN!

    Węgiel, jak i inne surowce kopalne to nasze skarby narodowe. Dzielmy się nimi rozważnie, tak aby starczyły na długo. Kopaliny - to koło zamachowe naszej gospodarki.

   Dzisiaj obchodzimy święto tych, którym gospodarka zawdzięcza tak wiele.

    Górnikom wszystkich przemysłów wydobywczych składamy serdeczne życzenia barbórkowe z tradycyjnym - Szczęść Boże!

Koledzy i Koleżanki z Ruchu Odrodzenia Gospodarczego

im. Edwarda Gierka

Dzień Edukacji Narodowej

Francja honoruje Edwarda Gierka

My, jako Polacy oraz członkowie i sympatycy Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka czujemy się zaszczyceni tą decyzją.

AKTUALNOŚCI KRAJOWE

Wywiad z Przewodniczącym ROG - prof. Pawłem Bożykiem, który ukazał się w poniedziałkowym (23.07.2018r) wydaniu TRYBUNY.

Prof. Paweł Bożyk

XVII rocznica śmierci Edwarda Gierka

W sobotę, 28 lipca 2018 roku odbyły się uroczystości upamiętniające XVII rocznicę śmierci przywódcy Polski w latach 70-tych EDWARDA GIERKA.

LXXIV rocznica powstania Polski Ludowej

Zbliża się kolejna rocznica powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zamieszczamy przemyślenia na ten temat zawarte w artykule Krzysztofa Jacka. Jest to artykuł zapewne kontrowersyjny, ale potrzeba nam kontrowersji, bo dość już było lania „ciepłej wody w kranie” ze strony lewicy, a prawaccy ujadali, ujadają i zapewne ujadać będą nadal.

Dzień Zwycięstwa

W dniu 9 maja uczciliśmy wojenny wysiłek żołnierzy Armii Radzieckiej w wyzwalaniu ziem polskich.

1 Maj - nasze Świeto !

W tym dniu odbyły się tradycyjne uroczystości, w których udział wzięli członkowie i sympatycy Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.

 

 

 

 

122. rocznica urodzin gen. Zygmunta Berlinga

27 kwietnia delegacja Ruchu Odrodzenia Gospodarczego złożyła wiązankę pod pomnikiem gen. Zygmunta Berlinga, dowódcy Ludowego Wojska Polskiego.

Instytut Badań nad Społeczną Gospodarką Rynkową

Forum Bałtycko-Czarnomorskie

Festung Europa - Krajobraz przed bitwą

Trójmorze – Three Seas Initiative

Ewentualne prognozy dla Europy Środkowej

Europa Środkowa w tym zwariowanym świecie, jesień 2015 r.

Uwagi do artykułu p.t. "PGR był jak rodzina", zamieszczonego w Przeglądzie (Polemika)

MULTIMEDIA

DWA PODSTAWOWE CELE PROGRAMOWE

Po pierwsze:

zaproponować Polakom program „Rozwój dla człowieka”, którego istotę stanowi przyspieszenie dynamiki gospodarczej i poprawa warunków życia zwłaszcza poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.

Po drugie:

doprowadzić do pełnoprawnego włączenia dekady lat siedemdziesiątych do powojennego dorobku Polaków.

Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka

ul. Hoża 62 lok 68, Warszawa

Adres do korespondencji:

82-110, Sztutowo ul. Zalewowa 10G lok. 9

e-mail: zbyszek.sowa@poczta.fm

© 2018 Ruch Odrodzenia Gospodarczego. Wszelkie prawa zastrzeżone.